Tekstiili tootmine

Pakume tekstiili/vormiriiete tootmist. Eelistame väiksemaid seerjatootmisi.

Oleme teinud koostööd Ecofurn OÜga juba 10 aastat olles nende ainukene partner tekstiili toodetele. Ülevaadet Ecofurni toodetest leiate aadressilt

www.ecofurn.eu